Coimhearsnachd Bharraidh agus Bhatarsaidh

(Barra & Vatersay Community) Ltd

Ciosmul

Castlebay

Isle of Barra

HS9 5XD

☎ 01871 810266